Augstsprieguma spēka kabeļi

Augstsprieguma kabeļi tiek izmantoti augsta sprieguma elektroenerģijas pārvadei. Dažādu veidu augstsprieguma kabeļus var dažādi pielietot kopā ar instrumentiem, aizdedzes sistēmās, maiņstrāvas un līdzstrāvas elektropārvadēs. Neatkarīgi no pielietojuma veida tiek izpildīti augsti kabeļa izolācijas standarti, kas nedrīkst pasliktināties augstsprieguma slodzes,ozona ražotām elektriskām izplūdēm gaisā vai kāda cita apkārtējās vides ietekmes faktora dēļ, pie nosacījuma, ka kabeļu instalācija nav veikta agresīvas vides ietekmes zonā, tiem kāda iemesla dēļ netiek radīti fiziski bojājumi. Kabeļu sistēmai ir jānovērš kontaktu ar augstsprieguma vadiem vai ar citiem priekšmetiem vai personām, un jāsatur un jākontrolē noplūdes strāvu.

Installs SIA piedāvā augsta un ļoti augsta sprieguma kabeļus un elektropārvades sistēmas tieši no spēkstaciju vietām uz primārās sadales tīkliem. Mēs varam piegādāt augstsprieguma kabeļus līdz 550kV visā pasaulē ar ļoti lielu strāvas pārvadītāja šķērsgriezumu.

Lielākiem spriegumiem: XLPE kabeļu tehnoloģija. Enerģijas pārvadei augsta un īpaši augsta sprieguma diapazonā, pārsvarā izmanto XLPE izolācijas kabeļus, un mūsu piedāvātie kabeļi ir pārbaudīti pie nominālā sprieguma no 50kV līdz 550kV.

NA2XS(FL)2Y, AXEKVCVE, XRUHAKXS

64/110kV alumīnija dzīsla, iekšējais pusvadītājslānis, XLPE-serdeņa izolācija, ūdeni bloķējoša pusvadītājlente, ekrāns (vara kailvadi) un pretējā virziena spirāle, folija ar alumīnija pārklājumu, PE apvalks.


N2XS(FL)2Y, CXEKCVE, XRUHKXS

64/110kV vara dzīsla, iekšējais pusvadītājslānis, XLPE-serdeņa izolācija, ūdeni bloķējoša pusvadītājlente, ekrāns (vara kailkabeļi) un pretējā virziena spirāle, folija ar alumīnija pārklājumu, PE apvalks.


AXLJ TT

52kV, 72kV, 84kV, 145kV gareniski un radiāli ūdensnecaurlaidīgs, XLPE-izolēts, ekranēts vara vads, PE apvalkots 1-serdeņa kabelis ar cirkulāro alumīnija dzīslu

Pārstavētie ražotāji

SIA INSTALS All rights reserved © 2014