Gaisvadu kabeļi

Daudzdzīslu piekarkabeļi (arī ABC) ir gaisvadu elektropārvades līnijas, kam izmanto vairākus izolētus fāžu vadus, sasietus cieši kopā, parasti ar neizolētu nullvadu. Tas atšķiras netradicionālās metodes izmantot neizolētus vadus, atdalot tos ar gaisa spraugu.

Vadus izmanto elektriskās jaudas pārvadei gaisa elektriskos tīklos, ja sēra dioksīda saturs nepārsniedz 15mg/m³ visos makroklimatiskajos reģionos. Mitrajā klimatā, koku augšana ir nopietna problēma gaisvadu elektropārvades līnijām. Daudzdzīslu piekarkabeļi neizlieksies, saskaroties ar koku zariem. Lai gan pastāvīga berzēšana joprojām ir problēma, minētā kabeļu īpašība var samazināt gaisvadu līniju tuvumā atrodošos koku apcirpšanas izmaksas.

Šī veida kabeļi var atrasties tuvu kokiem. Tie neradīs dzirksteles, ja tiem pieskarsies. Šiem vadiem ir raksturīga arī vienkāršāka instalācija.

AC, AAC , AFL6 (8) alumīnija vads, ar labās puses vērpumu, katrs augšējais slānis vērpts pretējā virzienā attiecībā pret zemāko, visaugstākā slāņa vērpuma virziens ir uz labo pusi, cinkota tērauda vienvads vai multivads.

ACSR tērauda serdeņa vads, nulles cietās alumīnija kaildzīslas vērptas ar cinkotā tērauda vada iekšējo serdeni.

Cu kl.2 vara vadi, ar labās puses vērpumu, katrs augšējais slānis vērpts pretējā virzienā attiecībā pret zemāko, visaugstākā slāņa vērpuma virziens ir uz labo pusi.

ABC, NFA2X 0,6/alumīnija dzīsla ar graujošo slodzi, apaļš vērpts sablīvēts, serdeņa izolācija, 2 vai 4 serdeņi ar vienādu šķērsgriezumu vērpti kreisajā virzienā, papildus 1 vai 2 mazāka šķērsgriezuma serdeņi var arī tikt pievērpti klāt.

AMKA 0,6/1kV neizolēts sakausējuma alumīnija vads, apaļš savīts blīvēts (RM), serdeņa izolācija, 3 kodoli ar vienādu šķērsgriezumu un nullvadu savītu kopā ciešā skāvienā, papildus 1 mazāka šķērsgriezuma serdeni var vērpt klāt

Pārstavētie ražotāji

SIA INSTALS All rights reserved © 2014