Speciālie un kontrolkabeļi

Kabeļus izmanto fiksētam savienojumam ar elektriskām ierīcēm un sadales mehānismu spailēm, ar nominālo alternatīvo spriegumu līdz pat 660V un frekvenci līdz pat 100Hz, vai tiešā sprieguma gadījumā līdz pat 1000V.

Installs SIA piedāvā daudzdzīslu kabeļus informācijas pārraidei par kontrolēto objektu stāvokļa, atrašanās vietas vai darbības nosacījumiem. Tos izmanto, kad tiešā piekļuve šādiem objektiem ir apgrūtināta vai neiespējama. Kontroles kabeļi tiek plaši izmantoti, lai savienotu elektriskās ierīces un aparatūru, tālvadības starteru un regulatoru papildus pārslēgšanai, releja aizsardzībai, kā arī automatizācijā.

Pretstatā sakaru kabeļiem, vadības kabeļi spēj pārvadīt slodzes strāvu. To dzīslas sastāv no viena vara vai alumīnija vada (no četrām līdz 61 dzīslām šķērsgriezuma uz 1-10mm2; no 4-10mm2 šķērsgriezumā dzīslu skaits nepārsniedz desmit). Izolācija ir no gumijas, polietilēna vai polivinilhlorīda, un apvalks ir izgatavots no svina vai plastmasas. Gofrētā tērauda apvalka izmantošana nodrošina augstus kvalitātes standartus.

MCMO (NYCY) 450/750V PVC izolēts, vara vads ekranēts, PVC apvalkots kontrolkabelis ar cirkulāriem vara masīvvadiem, PVC ārējais apvalks.

PROFIBUS L2-PUR 250V plāns vara savijums, TPE izolācija, serdeņi+pildījumi savīti kopā un iesaiņoti tekstila lentē, alvota vara savīts ekranējums iesaiņots tekstila lentē, PUR apvalks.

Li2YCY-P(st) 250V vara vērptas dzīslas, PE izolācija, TP struktūra, alvota vara savijums, PVC ārējais apvalks, liesmu aizturošs.

LiYY(p) 300V, LiYCY(p) 300V multivadu dzīsla, mīkstināta PVC izolācija, slāņi savīti kopā ar cenrtālo serdeni, ekrāns ar cinkota vara appinumu.

LiHH 300V vara kailvadi, bezhalogēna kompaunda izolācija, ārējais apvalks ražots no speciāla bezhalogēna kompaunda. Liesmu aizturošs.

YstY(žo), YstYekwf(o)(žo) 300/500V stūres kabelis, PVC izolācija un mīkstināts PVC apvalks, vara multivads, ar alumīnija slāni pārklāta poliestera folija ar zemējumvadu zem ekrāna lentes.

YKSLY(žo), YKSLYekwf(žo) 0,6/1kV stūres kabelis, vara multivadu dzīsla, mīkstināta PVC izolācija, vienkāršs ekrāns (ekwf) ražots no AL/PET lentes, appinums no cinkota vara vadu ekrāna.

YKSY(žo), YKSYFty(žo), YKSYFtektmy(žo) 0,6/1kV signālkabelis, mīkstināta PVC izolācija, apvalks, apaļa vara dzīsla.

YKSX(žo), YKSXFty(žo), YKSXSektmy(žo) 0,6/1kV signālkabelis ar izolāciju no sašūta polietilēna un XLPE, mīkstināts PVC apvalks, tērauda lentes bruņojums.

NYY-J(O) 0,6/1kV vara dzīsla mīkstinātā PVC izolācijā, pildīts apvalks uz centālā serdeņa un mīkstināts PVC apvalks, izolēta dzīsla ietīta centrālajā serdenī.

RD-Y(H)(St)Y 225V daudzstiepļu vara dzīsla, PVC izolācija, ar alumīniju laminētās plastmasas folijas statisks ekrāns ar alvotu drenāžas vadu, PVC ārējais apvalks.

H05(7)VVH6-F 450/750V lokana vienkārša vara dzīsla, PVC izolācija, PVC ārējais apvalks.

2YSLCY(H)-J 0,6/1kV daudzstiepļu vara kailvads, PE izolācija, pirmais ekranējums ar speciālo alumīnija foliju, otrais ekranējums ar alvotu vara appinumu, PVC pašdziestošs un liesmu apturošs.

UV 2YSLCYK-J 0,6/1kV lokana vara dzīsla, PE kompaunda izolācija, savijums slāņos, 1 alumīnija lente+PETP folijas ekrāns, alvota vara appinums, PVC kompaunda ārējais apvalks, UV izturīgs.

2XSLCY(H)-J 0,6/1kV plānie vadi sapīti ar kaildzīslu, XLPE izloācija, alimīnija/PET lentes apvalks, appinuma alvota vara apvalks, TM2 kvalitātes PVC ārējais apvalks.

SY, SDY, PSY 300/500V sapīts vara kailvads, PVC izolācija, PVC iekšējais apvalks, cinkots tērauda appinuma ekrāns, PVC type YM 2 ārējais apvalks.

CY-JZ, OZ-CY 350/500V eļļas izturīgs PVC spēka un kontroles kabelis, alvots vara vada appinums.

JZ-500, JZ-600 300/500V, 0,6/1kV neizolēts vara lokans kontrolkabelis, bezhalogēna, īpaši ugunsizturīgs, eļļas izturīgs.

YlgY(p)(žo) 24V transportlīdzekļu, vara vadi, mīkstināta PVC izolācija, mīkstināts PVC apvalks, klase 5

Pārstavētie ražotāji

SIA INSTALS All rights reserved © 2014