Atdalītāji

Ārtelpu un iekštelpu iekārtas līniju atslēgšanai un pārslēgšanai.

NPS atdalītāji, NPS atdalītājus var komutēt gan manuāli, gan attālināti, pieejami ar nominālo strāvu 25-630A, manuāli vai attālināti kontrolējami, ar iespēju uzstādīt papildus aprīkojumu.

Pārstavētie ražotāji

SIA INSTALS All rights reserved © 2014