Kompaktās apakšstacijas

Dažādas komplektācijas apakšstacijas maģistrālā tīkla sadalei. 

Piedāvājumā atbilstošas iekārtas visu veidu kabeļiem, slēgiekārtu veidiem un transformatoriem.

Betona un metāla kompaktās apakšstacijas, 50Hz, līdz 4000kVA/6300kVA nominālā strāva 24/(6, 10, 15) 36 kV/400V, līdz IP54

Pārstavētie ražotāji

SIA INSTALS All rights reserved © 2014