Skaitītāji

No modulāriem skaitītājiem līdz kompleksām iekārtām industriālajiem risinājumiem.

Elektroenerģijas (kWh) skaitītājs, tiešais slēgums, 1-3- fāze, AC 230/400V, 20mA ieslēgšanas strāva precizitātes klase: 1, 40-65A, 90-999ms izejas impulsa ilgums, 6-7 ciparu LCD, DIN sliede, 1-2-4 moduļi, IP20-50.

Elektroenerģijas (kWh) skaitītājs, caur strāvmaiņi, 1-3- fāze, AC 230/400V, 1mA ieslēgšanas strāva precizitātes klase: 1, 40A, izejas impulsa ilgums: 10-999ms, 7 ciparu LCD, DIN sliede, 4 moduļi, IP20.

Elektroenerģijas (kWh) skaitītājs, tiešais slēgums, AC 1,3x230/400V, mērīšanas precizitātes klase: 2, 7-8 ciparu LCD, 800-1000 Imp/kWh izejas impulsu frekvences, DIN sliede, 4,5-10moduļi, 30ms izejas impulsa ilgums, IP20,IP52, 100A.

Analogie darba stundu skaitītāji, DC48, AC230V, 99999h jūtīguma zona, DIN sliede, 7cipari, 1modulis, IP20.

Pārstavētie ražotāji

SIA INSTALS All rights reserved © 2014